Moneyguru24

Betingelser og vilkår

Indledning

Denne hjemmeside (MoneyGuru24.com) er stillet til rådighed af MoneyGuru SIA (opført i registret over virksomheder i Republikken Letland (RE) under registreringsnummer 41503072001) på adressen: Calispurva gade 27, Balozi, Latvia, LV-2128.
I disse vilkår og betingelser hentyder "vi", "vores" og "os" til MoneyGuru24.com mens "du" og "din" hentyder til enhver person, der besøger eller benytter denne hjemmeside.

1. Generelt

1.1. Betingelser og vilkår regulerer denne hjemmeside. Ved at benytte hjemmesiden accepterer du vores vilkår og betingelser.

1.2. Det anbefales ikke at benytte denne hjemmeside, såfremt man som bruger ikke kan overholde vilkårene og betingelserne.

1.3. For at bruge denne hjemmeside skal du være fyldt 18.

1.4. Vi forbeholder os retten til at ændre vilkårene samt betingelserne uden varsel. Ændringerne er gyldige fra den dag, de bliver offentliggjort på hjemmesiden. Da betingelserne og vilkårene ændres løbende, anbefaler vi, at du undersøger dem hver gang, du besøger siden. Din fortsatte brug, vil blive set som en accept af vilkårene samt betingelserne.”

2. Vores service

2.1. Vi leverer en uafhængig online-tjeneste, der giver dig god mulighed for at undersøge og sammenligne lån fra en tredjepart. Vores sammenligningstjeneste er gratis at bruge. Vi tilføjer ikke gebyrer til de produkter eller tjenester, som du sammenligner. Vores hjemmeside introducerer dig til tredjeparts virksomheder, som udbyder lån og andre finansielle ydelser. Vi bliver betalt ved at opkræve udbyderne et bebyr for vores kunders køb.

2.2. Intet på denne hjemmeside er, eller skal ses om økonomisk rådgivning, anbefalinger eller præferencer af finansielle ydelser. Oplysningerne på denne hjemmeside er blot til generel orientering, og er oprettet for at hjælpe dig med at vælge det bedste lån for dig. Du bør altid kontrollere egnetheden ved de finansielle tjenesteydelser, som du har interesse for. Vi anbefaler, at du søger uafhængig professionel rådgivning, før du benytter dig af finansielle tjenester.

2.3. Intet på denne hjemme er eller bør anses som et tilbud om, at sælge dig en bestemt finansiel ydelse, eller indgå i en kontrakt med dig i forbindelse med en bestemt finansiel ydelse.

2.4. Vi giver som udgangspunkt uafbrudt adgang til denne hjemmeside. Vi giver dog ingen garanti for uafbrudt tilgængelighed i tilfælde af skader eller andre omstændigheder, der ikke skyldes os. Vi forbeholder os retten til at suspendere, begrænse eller opsige din adgang til denne hjemmeside.

2.5.Vi forbeholder os retten til at ændre, slette, redigere, tilføje eller fjerne enhver oplysning, materiale, indhold eller data, der vises på denne hjemmeside, uden forudgående varsel.

3. Tilladt brug

3.1. Du er kun tilladt adgang og brug af denne hjemmeside til personlige, ikke -kommercielle formål. Denne hjemmeside kan kun anvendes direkte af dig som privatperson eller af dig som en virksomhed til at lede efter finansielle tjenesteydelse direkte og på egne vegne . Adgang til og brug af denne hjemmeside til andet end personlige, ikke-kommercielle formål er strengt forbudt.

3.2. Du har ikke tilladelse til at bruge denne hjemmeside:

3.2.1. På nogen ulovlige, svigagtige eller kommerciel måde.

3.2.2. Til at skade, misbruge, true, fornærme eller chikanere andre personer, eller på en måde der invadere andres privatliv eller som virker uanstændigt, upassende, stødende eller på andre måder anses som uacceptabelt af os.

3.2.3. Til at oprette, kontrollere, bekræfte, opdatere, ændre eller ændre din egen eller en anden persons databaser, registre eller mapper.

3.2.4. Til at ændre, modificere, manipulere eller kopiere nogen del af denne hjemmeside.

3.2.5. På en måde, der forstyrrer eller pålægger en urimelig eller uforholdsmæssig stor byrde på vores tekniske systemer og på den kommunikation der er fastsat af os.

3.2.6. Ved hjælp af automatiseret software, proces, program, robot, web crawler, spider, data mining, trawling eller andre automatiserede skærmlæser software, processer, programmer eller lignende.

4. Ophavsret

4.1. De oplysninger, indhold, materiale eller data, der vises på denne hjemmeside tilhører os, vores licensgivere eller finansielle tjenesteydere. Til eget brug, kan du midlertidigt printe, kopiere, downloade eller opbevare ekstrakter af oplysninger, indhold, materiale eller data, der vises på denne hjemmeside, dog er alt underlagt følgende betingelser:

4.1.1. Oplysninger, indhold, materiale eller data, der vises på denne hjemmeside, må ikke anvendes til kommercielle formål og må ikke udnyttes kommercielt på nogen måde uden vores forudgående skriftlige samtykke.

4.1.2. Du må ikke bruge en automatiseret software, proces, program, robot, web crawler, spider, data mining, trawler eller andre automatiserede skærmlæser software, proces, program eller system.

4.1.3. Oplysninger må ikke sælges eller overdrages til tredjemand.

4.1.4. Kopien skal beholde eventuelle oplysninger om ophavsret eller andet oprindeligt indeholdt i denne hjemmeside. Du må ikke ændre papirer eller digitale kopier af sådanne oplysninger, indhold, materiale eller data.

4.1.5. Såfremt materialet fremvises skal det fremgå at vi, vores licensgivere, eller finansielle tjenesteydere er forfatter til oplysninger, indhold, materiale eller data.

4.2. Alle rettigheder til MoneyGuru24.com er ejet af os.

5. Grænserne for vores erstatningspligtige ansvar

5.1. Vi bestræber os på at sikre, at oplysninger på denne hjemmeside er korrekte og ajourførte – Vi retter derfor fejl eller misinformation , så snart vi er i stand til det efter at være blevet gjort opmærksomme på at de forekommer.

5.2. Vi er ikke ansvarlige for eller hæfter for eventuelle tab eller skader forårsaget på dig i forbindelse med oplysninger, indhold , materiale eller data, der indsamles fra tredjemand og vises på hjemmesiden eller på nogen tredjepartshjemmeside. Vi kontrollerer, overvåger, gennemgår, ikke alle sådanne kilder, og vi advarer dig ikke om, at sådanne oplysninger, indhold, materiale eller data kan være unøjagtig, ufuldstændig eller forældet. Det er dit ansvar at kontrollere, at oplysninger, indhold , materiale eller data er korrekte, fuldstændige , korrekte og ajourførte.

5.3. Eventuelle synspunkter, meninger, råd, anmeldelser, vurderinger eller kommentarer til denne hjemmeside eller nogen tredjeparts hjemmesider (herunder bruger -indhold) repræsenterer ikke vores synspunkter, udtalelser, råd, anmeldelser og ratings. Sådanne oplysninger bør ikke påberåbes af dig og de er ikke revideret , verificeret eller godkendt af os. Vi er ikke ansvarlig for og vi hæfter ikke for eventuelle tab eller skader, du måtte lide eller pådrage dig i forbindelse med råd, anmeldelser, vurderinger eller kommentarer , herunder i relation til nøjagtighed, sandfærdighed eller fuldstændighed.

5.4. Vi giver ikke nogen garanti eller garanti for, at denne hjemmeside , en tredjepart hjemmeside eller nogen oplysninger , indhold, materiale eller data på denne hjemmeside eller nogen tredjepart hjemmeside er fri for virus, spyware, skadelig software, trojanske heste eller noget andet, som kan have en skadeligt eller ødelæggende effekt på hardware eller software. Vi anbefaler, at du bruger passende anti-virus software. Vi er ikke ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tab eller skade, du måtte lide eller pådrage dig som følge af nogen af de ovennævnte grunde.

5.5. Vi er ikke ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tab eller skade, du måtte lide eller pådrage sig i forbindelse med din brug af denne hjemmeside , som er forårsaget af alle omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, herunder den elektroniske overførsel af information , indhold, materiale og data over internettet og aflytning eller dekryptering af det af andre.

5.6. Vi er ikke ansvarlige for eller hæfter for eventuelle indirekte tab eller skade , du måtte lide eller pådrage dig i forbindelse med din brug af denne hjemmeside (herunder ethvert tab af opsparing, tab af omsætning eller forretningsmuligheder, eller tab af fortjeneste eller indtægt).

6. Udelukkelse af vores erstatningsansvar

6.1. Vær opmærksom på, at de oplysninger og beskrivelser af produkter og tjenester på denne hjemmeside ikke repræsentere den fuldstændige beskrivelser af alle funktioner, betingelser eller vilkår for finansielle produkter og tjenesteydelser og oplysningerne skal ikke forstås som en komplet liste over dine valgmuligheder. Du skal sikre, at du omhyggeligt gennemlæser alle betingelser og vilkår for ethvert finansielt produkt eller service før du benytter dig af den.

6.2. Hvis du ansøger om et finansielt produkt eller en tjeneste , vil du indgå en kontrakt med en tredjemand ( en bank eller en långiver af anden art ), som leverer , et finansielt produkt eller en tjeneste til dig på deres egne vilkår og betingelser. Det er dit eget ansvar at læse , forstå og godkende vilkår og betingelser i aftalen. Vi er ikke ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tab eller skader, du måtte lide eller pådrage dig i forbindelse med de vilkår og betingelser der gælder for en kontrakt underskrevet af dig med en tredjepart i forbindelse med køb af et finansielt produkt eller en service.

6.3. Din brug af enhver tredjepart hjemmeside vil være underlagt de vilkår og betingelser der gælder for denne hjemmeside. Vilkår og betingelser for brug og "privacy policy" vil være forskellig fra denne sides vilkår og betingelser. Det er dit eget ansvar at læse , forstå og godkende de vilkår og betingelser der forekommer på en tredjeparts hjemmeside, før du benytter hjemmesiden. Vi er ikke ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tab eller skader, du måtte lide eller pådrage dig i forbindelse med vilkår og betingelser for en tredjeparts hjemmeside.

6.4. Eventuelle synspunkter, meninger, råd eller bistand , der er ydet eller leveret til dig af en tredjepart, efter at du har brugt denne hjemmeside repræsenterer ikke vores synspunkter, meninger eller anbefalinger, og dette bliver ikke kontrolleret, overvåget, revideret , verificeret eller godkendt af os. Vi bifalder ikke, anbefaler eller tager ansvaret for nogen tredjepart, der giver dig eventuelle synspunkter , udtalelser rådgivning eller bistand. Vi er ikke ansvarlig for eller hæfter for eventuelle tab eller skade, du måtte lide eller pådrage dig i forbindelse med sådanne synspunkter, meninger, råd eller bistand, herunder i relation til nøjagtighed, sandfærdighed eller fuldstændigheden af nogen tredjepart i forbindelse med sådanne synspunkter, meninger, råd eller bistand.

6.5. Vær opmærksom på, at dette websted indeholder oplysninger om en bred vifte af finansielle produkter og tjenester, men der kan være andre produkter og tjenester til rådighed på markedet, som ikke er vist på denne hjemmeside, og som kan være mere passende eller egnet til dine behov, end de viste på denne hjemmeside.

7. Dit ansvar

7.1. Du skal tage alle rimelige forholdsregler (herunder ved hjælp af passende anti-virus software) for at sikre, at alle oplysninger, indhold, materiale eller data, du giver, er fri for virus, spyware, skadelig software, trojanske heste, og alt andet, som kan have en forurener, skadeligt eller ødelæggende effekt på nogen del af denne hjemmeside eller tredjeparters hjemmesider.

7.2. Du skal kontrollere og sikre, at alle oplysninger, indhold, materiale eller data, du giver på denne hjemmeside er korrekte, fuldstændige, korrekte og ikke vildledende, og at du oplyse om alle relevante kendsgerninger. Vi accepterer ikke noget ansvar for tab eller skade, du kan lide eller pådrage dig, hvis nogen oplysninger, indhold, materiale eller data, du giver på denne hjemmeside ikke er korrekte, fuldstændige og nøjagtige, eller såfremt det er misvisende, eller hvis du undlader at oplyse alle relevante kendsgerninger.

7.3. Før du får nogen vare eller tjenesteydelse fra en tredjepart, skal du kontrollere alt det indhold, materiale eller oplysninger, som tredjeparten har indhentet om dig for at sikre det er korrekte, fuldstændige, og ikke vildledende oplysninger. Det er dit ansvar at identificere og rette eventuelle fejl eller fejl i de oplysninger, indhold, eller materiale som tredjeparten, har om dig, før du får et produkt eller en service. Undladelse af at gøre dette kan ugyldiggøre den vare eller tjenesteydelse der leveres af tredjeparten. Vi accepterer ikke noget ansvar for tab eller skade, du kan lide eller pådrage dig, hvis nogen oplysninger, indhold, materiale eller data, som den tredjepart indhenter ikke er korrekte, fuldstændige og nøjagtige, eller såfremt de er misvisende, eller hvis du har undladt at oplyse om alle relevante kendsgerninger.

7.4. Du accepterer, at du vil være ansvarlig for os for enhver skade, tab, krav, efterspørgsel, ansvar eller udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), som vi kan lide eller pådrage os som følge af din adfærd på denne hjemmeside.

 

Operatøren af MoneyGuru24.com er ikke en bank eller pengeudlåner. Moneyguru24.com henviser dig blot til en række udvalgte långivere, og dette skal ikke tages som en komplet liste over dine lånemuligheder. Derfor skal du ikke betale nogen afgift for at benytte denne tjeneste. Du behøver ikke at give nogen personlige oplysninger fra dig på denne hjemmeside. Alle personlige, økonomiske og beskæftigelsesmæssige data bør gives til bank / långiver som led i din ansøgning om et lån. Moneyguru24.com er ikke ansvarlig for de kreditaftaler, der kan opnås gennem links, angivet på vores hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside, accepterer du vilkårene for brug af siden. Vi anbefaler dig at læse alle oplysningerne i udvalgte långivere webside, og altid være opmærksom på din egen finansielle status og tilbagebetaling muligheder.

 

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2021. All rights reserved.

Ved at bruge vores webside accepterer du vores brug af cookies.